Farkındalık ve Motivasyon

En büyük motivasyon adım atmaktır. Bir kez o adımı kararlı attığınızda tüm sistem sizin için çalışır. Farkındalık yolculuğunda denge halimizde kalarak, iletişim, özsaygı, dayanışma, esneklik, şefkat, bilgi, sevgi, kabul gibi duygu durumlarını doğru yönetebilmek, aslında bu yolculukta farkındalık arttıkça yönetilecek bir şeyin kalmadığı ve  öz disiplinin tekrarlarla içselleştiğini görürüz. Korkular arkamızda kalmaya, uzaklaşmaya, silikleşmeye ve yok olmaya doğru dönüşüm yaşar. Tam bu noktada kişisel gelişim, zihinsel gelişim ve ruhsal gelişim ayrılmaz bir bütün haline gelir. Gerçek sağlık budur ve içinde neşe barındırdığı, hareket barındırdığı sürece motivasyonunuz canlı kalır ve bolluk bereket enerjisi de bununla doğru orantılı olarak sizlerle olur.